Opis ładowarki ACMPE

Ładowarka ACMPE służy do ładowania litowo-jonowych akumulatorów do PDA, kamer video i aparatów cyfrowych. Obsługuje wiele modeli, należy jedynie wymienić adapter znajdujący się na ładowarce..

(A) Jak zmienić adapter w ładowarce

Part I : Zdejmowanie adaptera

Krok 1:
Przycisnąć i trzymać przycisk w celu odblokowania adaptera

Krok 2:
Pociągnąć aż do zwolnienia adaptera.

Krok 3:
Zdjąć adapter
 
Part II : Instalowanie adaptera

Krok 1:
Przygotować adapter i umieścić go na wierzchu ładowarki.

Krok 2:
Wsunąć adapter w kierunku pokazanym na zdjęciu.

Krok 3:
Instalacja jest zakończona.

(B) Ładowanie


Krok 1:
Wybrać odpowiednią wtyczkę.

Krok 2:
Zainstalować wtyczkę na spodzie ładowarki.

Krok 3:
Podłączyć ładowarkę do gniazdka sieciowego co spowoduje rozpoczęcie ładowania..

(C) Sprawdzanie stanu ładowania


Dioda LED wskazuje stan ładowania.
1 Dioda LED miga zielonym światłem jeśli jest podłączona do sieci i nie ma  w niej zainstalowanego akumulatora..
2. Po włożeniu akumulatora i rozpoczęciu ładowania dioda świeci się na czerwono.
3. Dioda LED miga na czerowno i zielono gdy akumulator jest naładowany w 90%
4. Po pełnym naładowaniu akumulatora dioda świeci na zielono.